Máy tính Apple tại Việt Nam tăng trưởng đột biến nửa đầu 2017

Máy tính Apple tại Việt Nam tăng trưởng đột biến nửa đầu 2017

Máy tính Apple tại Việt Nam tăng trưởng đột biến nửa đầu 2017

Máy tính Apple tại Việt Nam tăng trưởng đột biến nửa đầu 2017

Theo báo cáo mới nhất của GFK cho nửa đầu 2017, doanh số PC (laptop và desktop) bán lẻ tại thị trường Việt Nam đạt hơn 352.000 chiếc, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó laptop giảm 15,7% và desktop giảm 19,1%. Mức này thấp hơn mức giảm của năm 2016 so với cùng kỳ 2015 chỉ khoảng 1,9%. Hà Nội và TP HCM vẫn chiếm tới 70% tổng thị trường.