Ổ cứng di động

Ổ cứng di động

Ổ cứng di động

Ổ cứng di động

Seagate® Wireless Plus 1TB

Seagate® Wireless Plus 1TB

Giá: Liên hệ

Seagate® Wireless Plus 1TB

Thông số sản phẩm:

 

Cổng kết nối Wireless
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 1TB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
 

Xem thêm

Seagate® Backup Plus Portable Drive 4TB

 Seagate® Backup Plus Portable Drive 4TB

Giá: Liên hệ

Seagate® Backup Plus Portable Drive 4TB

Thông số sản phẩm:

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 4TB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
 

Xem thêm

Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB BLACK

Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB BLACK

Giá: Liên hệ

Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 2TB BLACK

Thông số cấu hình:

 

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 2TB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
 

Xem thêm

Seagate® Expansion Portable Drive 2TB

Seagate® Expansion Portable Drive 2TB

Giá: Liên hệ

Seagate® Expansion Portable Drive 2TB

Thông số sản phẩm:  

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 2TB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
 

Xem thêm

Seagate® Backup Plus Portable Drive 1TB Ultra Slim

Seagate® Backup Plus Portable Drive 1TB Ultra Slim

Giá: Liên hệ

Seagate® Backup Plus Portable Drive 1TB Ultra Slim

Thông số sản phẩm:  

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 1 TB
kích thước 113.5 x 76 x 9.6 mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 

Xem thêm

Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB

 Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB

Giá: Liên hệ

Seagate® Backup Plus Slim Portable Drive 1TB

 Thông số sản phẩm: 

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 1TB
kích thước 113.5 x 76 x 12.1 mm
Tốc độ đọc 120m/s
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
Formatting PC hoặc Mac*

Xem thêm

Seagate® Expansion Portable Drive 1TB

 Seagate® Expansion Portable Drive 1TB

Giá: Liên hệ

Seagate® Expansion Portable Drive 1TB

Thông số sản phẩm: 

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 500GB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 
 

Xem thêm

Seagate® Expansion Portable Drive 500GB

 Seagate® Expansion Portable Drive 500GB

Giá: Liên hệ

Seagate® Expansion Portable Drive 500GB

Thông số sản phẩm: 

Cổng kết nối USB 3.0/2.0
Trọng lượng 170g
Dung lượng ổ cứng 500GB
kích thước 117 x 80 14.8mm
Nguồn gốc Chính hãng
Bảo hành Bảo hành 3 năm. Hỗ trợ chuyên nghiệp 

 

Xem thêm