NETWORK IR CAMERA

NETWORK IR CAMERA

NETWORK IR CAMERA

NETWORK IR CAMERA

AP-906C

AP-906C

Giá: Liên hệ

AP-906C

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel;
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT 
 - IR LED: 6 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3
 - Khoảng cách quan sát 50m
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-906B

AP-906B

Giá: Liên hệ

AP-906B

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel;
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT 
 - IR LED: 6 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3
 - Khoảng cách quan sát 50m
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-906A

AP-906A

Giá: Liên hệ

AP-906A

- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel;
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 720P (1280x720 ); IR CUT   
 - IR LED: 6 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3
 - Khoảng cách quan sát 50m
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-905C

AP-905C

Giá: Liên hệ

AP-905C

- Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 1080P ( 1280x1080 );IR‐CUT; 
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-905B

AP-905B

Giá: Liên hệ

AP-905B

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-905A

AP-905A

Giá: Liên hệ

AP-905A

 - Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 720P (1280x720 ); IR CUT  
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-904C

AP-904C

Giá: Liên hệ

AP-904C

 - Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 1080P ( 1280x1080 );IR‐CUT; 
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-904B

AP-904B

Giá: Liên hệ

AP-904B

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-904A

AP-904A

Giá: Liên hệ

AP-904A

 - Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 720P (1280x720 ); IR CUT  
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 35~45 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-903C

AP-903C

Giá: Liên hệ

AP-903C

- Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 1080P ( 1280x1080 );IR‐CUT;
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-903B

AP-903B

Giá: Liên hệ

AP-903B

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-903A

AP-903A

Giá: Liên hệ

AP-903A

 - Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 720P (1280x720 ); IR CUT 
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3  
 - Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-902C

AP-902C

Giá: Liên hệ

AP-902C

- Độ phân giải: 1/3”2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 1080P ( 1280x1080 );IR‐CUT;
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 15~25 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-902B

AP-902B

Giá: Liên hệ

AP-902B

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 960P ( 1280x960 ) : IR CUT
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 15~25 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-902A

AP-902A

Giá: Liên hệ

AP-902A

 - Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG  ; 720P (1280x720 ); IR CUT 
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 15~25 mét
 - IP 66 chống nước chống bụi
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm