MrBoss Computer

MrBoss Computer

MrBoss Computer

AHD CAMERA

AP-305AHD2.0

AP-305AHD2.0

Giá: Liên hệ

AP-305AHD2.0

 - Độ phân giải: 1/3” 2.0 Mega Pixel; 
  - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-305AHD1.3

AP-305AHD1.3

Giá: Liên hệ

AP-305AHD1.3

 - Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-305AHD

AP-305AHD

Giá: Liên hệ

AP-305AHD

- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - 48 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-304AHD2.0

AP-304AHD2.0

Giá: Liên hệ

AP-304AHD2.0

 - Độ phân giải: 1/3” 2.0 Mega Pixel; 
  - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-304AHD1.3

AP-304AHD1.3

Giá: Liên hệ

AP-304AHD1.3

 Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-304AHD

AP-304AHD

Giá: Liên hệ

AP-304AHD

- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - IR LED: 4 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
 - Khoảng cách quan sát 30~40 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-303AHD2.0

AP-303AHD2.0

Giá: Liên hệ

AP-303AHD2.0

- Độ phân giải: 1/3” 2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
 - Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-303AHD1.3

AP-303AHD1.3

Giá: Liên hệ

AP-303AHD1.3

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3
 - Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-303AHD

AP-303AHD

Giá: Liên hệ

AP-303AHD

 - Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
- Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG 
  - IR LED: 3 chiếc LED ARRAY, công nghệ LED siêu sáng, thế hệ thứ 3 
- Khoảng cách quan sát 25~35 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-302AHD2.0

AP-302AHD2.0

Giá: Liên hệ

AP-302AHD2.0

 - Độ phân giải: 1/3” 2.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 20~30 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-302AHD1.3

AP-302AHD1.3

Giá: Liên hệ

AP-302AHD1.3

- Độ phân giải: 1/3”1.3 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG 
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 20~30 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm

AP-302AHD

AP-302AHD

Giá: Liên hệ

AP-302AHD

- Độ phân giải: 1/3”1.0 Mega Pixel; 
 - Chuẩn nén hình ảnh H.264/JPEG
 - 36 Đèn led hồng ngoại 
 - Khoảng cách quan sát 20~30 mét
 - Ống kính cố định: 3.6mm

Xem thêm