Lắp đặt máy chấm công vân tay

Lắp đặt máy chấm công vân tay

Lắp đặt máy chấm công vân tay

Lắp đặt máy chấm công vân tay

Các đơn vị thuê mướn nhân viên phật vật chấm công để chi trả tiền lương mỗi tháng cho nhân viên.

Nhân viên đi trể, về sớm hay nghỉ việc...quản lý nhắc nhỡ đến chay cả mặt, quản lý phải trong vai người mách lẽo để báo cáo với xếp thái độ làm việc chưa nghiêm túc của nhân viên.

Chấm công vân tay, thẻ từ hay thẻ giấy đôi khi các nhân viên không đi làm nhưng nhờ đồng nghiệp chấm công dùm.

.....

 

Đó là một vài điển hình thường gặp, nhưng hiện tại bạn không phải lo lắng nữa vì chỉ cần 1 máy chấm công vân tay do Công Ty MRBOSS cung cấp sẽ giúp bạn giải quyết được các vấn đề trên, góp phần nâng cao tác phong làm việc của nhân viên, hiệu quả công việc củng sẽ tốt hơn.